هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی را می توان به عنوان یکی از رسانه های چراغ خاموش نام برد که با توجه به ارزان قیمت بودن خاص و نفیس بردن جزو اصلیترین روشهای تبلیغات دانست

چرا هدایای تبلیغاتی ؟

می توانیم بگوئیم یکی از رسانه های چراغ خاموش اما با قدرتی باورنکردنی هدایای تبلیغاتی است تک تک رسانه های ما عمر مشخص دارند و هدایای نیز می تواند عمری بلند و ماندگار داشته باشد زیرا هم از نظر فیزیکی و هم از لحاظ احساسی می تواند برای ما بماند . یک نماینده موجه در شرکت یا سازمان همکار و دوست گویای همه هویت ما از برندمان باشد پس مراقب انتخابمان باشیم.

سالها است که هدایای تبلیغاتی به عنوان یک تاکتیک بازاریابی مقرون به صرفه در بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف استفاده ازهدایای تبلیغاتی این است که علاقه مشتریها را به تجارت ترغیب کنیم و بتوانیم برند خود را به وسیله آنها در معرض دید عموم گذاشته و خود را به دیگران معرفی کنیم .

هدایای تبلیغاتی چرم

5 دلیل اهمیت هدایای تبلیغاتی

انواع هدایای تبلیغاتی